Jak rezerwować zwiedzanie Torunia?

 
Zamówienia usług przewodnickich (po Toruniu i innych miastach okolic oraz po muzeach) oraz innych świadczeń, zarówno dla grup, jak i turystów indywidualnych przyjmujemy:
• pisemnie:
pocztą elektroniczną: biuro@przewodnicy.torun.pl
lub:
• w wyjątkowych okolicznościach telefonicznie (dotyczy tylko samej usługi przewodnickiej):
60 08 24 929
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego. Nie ma konieczności rezerwacji usługi przewodnickiej z dużym (kilkudniowym) wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli dotyczy to usługi polskojęzycznej.

Zamówienia pisemne zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym zamawiającemu, w którym podajemy wszystkie szczegóły dotyczące spotkania z przewodnikiem, trasy i obiektów zwiedzania, rezerwacji i cennika.
Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.

Łącznie z rezerwacją usług przewodnickich przyjmujemy zgłoszenia na rezerwację wszelkich innych świadczeń (rezerwacje biletów wstępu, wyżywienia, noclegów, autokarów i in.).

Warunki rezerwacji wycieczek (dot. zarówno wycieczek grupowych, jak i indywidualnych) tutaj

 

Warunki organizacji i rezerwacji wycieczek

1. Rezerwacji wycieczek (usług przewodnickich, tras zwiedzania (po Toruniu i innych miastach okolicy, po muzeach) lub złożonych usług turystycznych) dokonuje się pisemnie pocztą elektroniczną tutaj lub pocztą tradycyjną (BTP Przewodnicy Toruń, Toruński Serwis Turystyczny, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 3/1) lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, nr: 60 08 24 929. Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego.
 
2. Płatności. W przypadku zamówienia tylko usługi przewodnickiej zwykle nie wymagamy wcześniejszej płatności - płatność odbywa się w dniu realizacji zamówienia lub termin jej ustalamy indywidualnie z zamawiającym. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
W przypadku zamówienia rozbudowanej usługi turystycznej (tj. złożonej z kilku składników) lub pakietów pobytowych zwykle wymagamy wpłacenia przedpłaty (zadatku). Wszelkie informacje dot. tej przedpłaty (np. termin wpłaty, wielkość wpłaty, rachunek bankowy i in.) podajemy indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację zamówienia, bez wysyłania zamawiającemu informacji o tym.
 
3. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika składać się może z minimalnie 1, maksymalnie 45 osób w przypadku zwiedzania miasta i maksymalnie 25 osób w przypadku zwiedzania muzeów.
Dla opiekunów grup zwiedzających muzea i inne płatne obiekty przypada 1 bilet wstępu bezpłatny na każde 15 osób.
 
4. Czas oczekiwania przewodnika na spóźniającą się grupę wynosi 1 godzinę od czasu, na który ostatecznie ustalono spotkanie-rozpoczęcie zwiedzania. Ostateczne ustalenie czasu spotkania-rozpoczęcia zwiedzania musi jednak nastąpić przynajmniej 2 godziny wcześniej. Zmiana ustalonego czasu musi nastąpić przynajmniej 2 godziny przed pierwotnie ustalonym czasem spotkania-rozpoczęcia zwiedzania.
Czas dyspozycji przewodnika dla grupy liczy się od ustalonego czasu spotkania.
 
5. Odwołanie zamówienia należy zgłosić nam w formie pisemnej przynajmniej 1 dobę (24 godziny) poprzedzającą termin zamówienia - jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podaliśmy innego terminu bezkosztowej anulacji.
Za zamówioną i nie odwołaną usługę obciążamy zamawiającego pełną kwotą.
 
6. Reklamacje. BTP Przewodnicy Toruńscy zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także do zapewnienia usług zastępczych, jeśli tylko będzie to możliwe.
Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on natychmiast nas zawiadomić o tym, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana.
Wszystkie oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem) nie później niż 7. dnia po zakończeniu wycieczki.
 
 
BTP Przewodnicy Toruń
Toruński Serwis Turystyczny
jest Organizatorem Turystyki nr rej. 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działającym wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami
NIP: 8791221083, Regon: 341525477
Toruń, Stare Miasto, ul. Rabiańska 3/1
biuro@przewodnicy.torun.pl